Föreningens historia


Historiska Sällskapet Gamla Wernamo bildades 1996. De som var med från början var bl a Tage Jochnick, Lennart Westberg, Anders Bergström, Börje Larsson, Lasse Åberg och Anette Wiik. Man höll en del sammankomster där man berättade om Värnamo stads historia samtidigt som man visade gamla bilder på hus och gator mm.


Föreningen ordnade olika utställningar i Värnamo. Medlemsantalet ökade efter hand. Man tog fram en vykortsserie med motiv från Värnamo och man gjorde en bok "Värnamo förr och nu", där man jämförde dagens byggnader i Värnamo med det som fanns i början av 1900-talet.


Tidigt skapade man en egen medlemstidning, Wernamo-Posten, som snart blev mycket populär. Den utkommer nu med fyra nummer per år.


Föreningen har under åren samlat på sig en hel del dokumentation och gamla foton över Värnamo. Mycket av detta är registrerat och finns nu tillgängligt för medlemmar att ta del av på föreningens kansli.


Föreningen ger också ut publikationer om den lokala historien i Värnamo.


Tage Jochnick, bild tagen av Mäster Olof