Centralplan

Centralplan, utsikt från Hotellet

Centralplan med vy mot Storgatan österut

Platsen framför Stora Hotellet, senare Centralplan, år ca 1903

Hotellet i mitten på bilden

Centralplan

Centralplan och Storgatan i kvällsljus

Centralplan och Lasarettsgatan, t. h. gamla Branstationen, lasarettet i bakgrunden

Stadshotellets trädgård

Centralplan med del av Storgatan, t. h. bygge av det nya Stadshotellet, år 1954

Centralplan med Stadshotellet i fonden, slutet på 1950-talet

Vy från Stadshotellet mot Centralplan och Storgatan österut

Centralplan, rakt fram vägen mot Stockholm, t.v. vägen mot Halmstad, år 1961

Centralplan, T.v. Oscaria Skor och Zaars konditori, t. h. Stadshotellet

Centralplan, Telegraf Telefon, Zaars baggeri och konditori och Modecentralen, t.v. Gillet

Centralplan, vy från Stadshotellet

Centralplan, bilolycka

Centralplan, vintervy

Centralplan med Storgatan i fonden

Centralplan med Sparbankshuset

Centralplan, t. v. Hotellet, t. h. Storgatsbacken

Centralplan med Lasarettsgatan, gamla lasarettet i bakgrunden

Stadshotellet

Stora Hotellet vid Centralplan

Centralplan, vy mot Åbron

Centralplan och Storgatan österut, år 1955

Stadshotellets trädgård

Stadshotellet dagen efter branden

Centralplan i bakgrunden, vy från Köpmansgatan, t. v. bygge av Stadshotellet, år 1954

Stadshotellet vid Centralplan, klädaffär Futurum på markplan

Centralplan, Cirkus Scotts elefanter dricker vatten från fontänen Liljan

Centralplan, år 1966, t. v. Stadshotellet, t.h. Sparbankshuset

Centralplan och Flanaden, f.v. Oscaria Skor, Värnamo Nyheter, Zaars baggeri och konditori

Centralplan med biltrafik, i bakgrunden Percys väskaffär, kiosk och Värnamo Nyheters annonskontor

Centralplan, Stadshotellet, t.v. Köpmansgatan, t.h. Storgatsbacken

Centralplan med Stadshotellet i vinter

Centralplan

Centralplan ,Värnamo kyrka i bakgrunden

Centralplan, frusen Lilja framför Stadshotellet, i bakgrunden Domus