Gästis

Gästisplan

Gästisplan, t. v. Storgatan, t. h. Växjövägen

Pensionat Turisten, 1940-talet

ingång från Gästisplan, t. v. Storgatan (idag Gästgivargården)

Hantverkarna utanför nuvarande Gästgivargården, år 1915

Gästis, Wärnamo Foto Magasin, f.v. Bengt Börjeson, Per Mårtensson

Gästisplan, Häradshövding Liljeskölds fastighet, nuvarande Gästgivargården

Gästis i fonden, vy från Växjövägen

Gästis med del av Storgatan, t. v. Jour ICA

Gästisplan, t. v. BP bensinmack, t. h. Söderströms lampaffär

Gästisplan, t. h. Gästgivargården

Gästisplan, t. v. Tornhuset (idag parkering vid Stadshuset),

t. h. Wernamo Kraft

Gästisplan, t.v. Hotell Hembygden, BP-mack

Gästisplan, Kraftbolaget

Gästis med bland annat Wärnamo Foto Magasin och Karlssons skomakeri

Gästis plan, t.v. kiosk utanför Pensionat Turisten,

t. h. BP bensinmack

Gästis med del av Storgatan, speceriaffär i bakgrunden

Gästisplan med butiker

Gästisplan, år 1982