Lasarettsgatan

Lasarettsgatan med gamla lasarettet i bakgrunden

korsningen av Lasarettsgatan och Lillegårdsgatan, 1950-talet

Lasarettsgatan, översvämning, år 1927

Lasarettsgatan, t.h. gamla Brandstationen

Lasarettsgatan med lasarettet i bakgrunden, t. h. gamla brandstationen

Gamla brandstationen vid Lasarettsgatan

Lasarettsgatan, t. h. gamla brandstationen

Lasarettsgatan med del av Centralplan, år 1943

Lasarettsgatan, översvämning år 1951, t. h. gamla Brandstationen

Lasarettsgatan 5, Sven Nilssons affär vid korsningen med Pilgatan, familjen Nilssons bildarkiv

Lasarettsgatan, i förgrunden Centralplan

Brandkåren, Lasarettsgatan, år 1945