Storgatsbacken

Storgatsbacken

Storgatsbacken, t. h. gamla  Sparbankshuset, vy från Centralplan

Övre delen av Storgatsbacken, t. v. Expert-huset,

t. h. Edvins Konditori

Storgatsbacken (f.d. Storgatan) med Röda Kvarn och Stadshotellet som senare blev Grand Hotel

Storgatsbacken, t. h. Stads Hotellet, år 1920

Övre delen av Storgatsbacken, nuvarande Experttorget

Övre delen av Storgatsbacken, t.v. Hörle Bruks Elektricitetsverk och Härenstams, t.h. gamla Sparbankshuset

Storgatsbacken, T.v. Hörlebolaget, Härenstams, t. h. Sparbanken, i bakgrunden Stadshotellet, BE-PE FOTO

Storgatsbacken, Götska fastigheten, Nya Beklädnasaffären,

Sjövalls charkuteri, Nya Värnamo-Tidningen

Storgatsbacken, olycka vid bygge av nya Stads, kran har vält, Hotell Grand i bakgrunden

Övre delen av Storgatsbacken, t. v. Hörlebolaget, Härenstams,

t. h. Edvins Konditori

Storgatsbacken, rivning av Experthuset, 1990-talet

Storgatsbacken, t. v. Stadshotellet, t. h. Sparbankshuset, vy från Centralplan

Storgatsbacken, t. h. gamla Expert-huset, foto Lennart Karlsson

Övre delen av Storgatsbacken, tv. Hörle Bruks Elektricitetsverk, t.h. gamla Sparbanken

Storgatsbacken, t.v. Härenstams

Storgatsbacken, i huset t. h. fanns Tryckeri, Café och Maurd's Guldsmeds affär

Övre delen av Storgatsbacken, i mitten gamla Sparbankshuset,

t. h. Varuhuset Norden

Nuvarande Storgatsbacken, t.h. Röda Kvarn, Stads Hotellet och  Manufakturbolaget

Storgatsbacken, Götska huset, Grand Hotel, Maurds, år 1939

Storgatsbacken, t. v. Grand Hotell 

Nedre delen av Storgatsbacken, 1940-talet

Gamla Sparbankshuset, Storgatsbacken, foto Lennart Westberg

Nedre delen av Storgatsbacken