Lagan

Lagan, vy från Åbron, t. v. Sundins brygga

Lagan, vattenbana

En godtemplarutflykt med ångbåt och pråmar, ca 1910, bilden kommer från Karl-Erik Johanssons bok "Vår lilla stad"

Anton Sundins fastighet vid Lagan, vy från Åbron

Lagan med Åbron, t. h. Sundins brygga

Lagan, översvämning år 1951, fotoarkiv: Arne Arvidsson

Lagan, översvämning år 1977, i bakgrunden Missionskyrkan

Översvämning av Lagan, Pilgatan, Hultstrands fastighet, år 1927

Finnvedsvallen vid översvämning av Lagan

Vattenledning över Lagan läggs, år 1946

Lagan med järnvägsbron i Apladalen

Lagan med Åbron

Gamla Åbron, t. v. Värnamo Möbelfabrik

Gamla bron över Lagan vid Osudden

Hängbron i Ljuseveka

Åbron över Lagan, t. v. Sundins, t. h. Lundbergs

Gamla Åbron, år 1940, fotoarkiv: Astrid Maurd

Gamla bron över Lagan vid Osudden, översvämning 1951

Översvämning av Lagan, telefonhytter vid Åbroparken

Översvämning av Lagan, år 1951

Missionskyrkan, översvämning av Lagan, år 1951

Gamla lasarettet från sydost med strand vid Lagan, t. v. epidemisjukhuset

Lagan , vy från Åbron, t. h. Möbelfabriken

Vidfamnen på Lagan