Flygvyer

Gamla lasarettet, Prostsjön

Kyrktorget, Storgatan, Gästisplan, Växjövägen

Karlsdal, år 1960

Centralplan, Lasarettsgatan, Gamla sjukhuset

Sveavägen och Folkets Park området, år 1960 (bilden från Håkan Hugossons samling)

Lagastigen (tidigare: Östermalmsgatan) med omnejd (Pilagårdsgatan och Storgatan), år ca 1945, i mitten Jochnick och Norrmans fabrik som rivdes på slutet av 90-talet. Idag finns där Finnvedsbostäders nya kvarteret Städet.

Jönköpingsvägen, Värnamo Gummifabrik i mitten

Värnamo, år 1938, foto: AB Flygtrafik

Storgatan och Centralplan i mitten, år 1961

Storgatan, kyrkan och t. v. Kyrktorget med "Lokomotivet", 1950-talet

Åbron

I mitten Kyrktorget och Värnamo Kyrkan, foto Oscar Bladh, 1950-talet

Korsningen av övre delen av dåvarande Storgatan med Pilgatan och Jönköpingsvägen

Malmen, Bananhuset längst till höger

Jönköpingsvägen, Gummifabriken, bensinmack GULF i mitten, t. h. Mejeriet

Värnamo Tegelbruk, år 1938

Gamla lasarettet, år 1967

Värnamo sjukhus

Centralplan, år 1970