Järnvägsstationen

Järnvägsstationen, ca 1903

Gamla stationshuset, ca 1895

Personalen vid Järnvägen, trappan på gatusidan av stationen

Järnvägsstationen, vy från Strandbergskulle, poststämpel på kortet år 1903

Gamla järnvägsstationen vid Mosslegatan

Järnvägsstationen, år 1902

Järnvägsmän i Värnamo

Järnvägsstationen i Värnamo, år ca 1905

Morgontåget avgår från Vårnamo, lokförare Nils Holmberg, år 1944

Tåg på järnvägsstationen

Ombyggnaden av stationshuset, vy från gatan

Marknadsplatsen vid Järnvägsstationen

Järnvägsgatan, i bakgrunden stationsbyggnaden, Posten och varuhuset Norden

Järnvägsstationen, vy från Strandbergskulle

Järnvägsstationen, vy från Strandsbergskulle, poststämpel på kortet år 1916

Gamla järnvägsstationen

Järnvägen, vy mot kullen

Järnvägsstationen, vy från kullen, t. v. kiosken och posthuset

Från höger: stationshuset, posthuset, Svenska Maskinafären

Signalställverk på järnvägsstationen

Ombyggnad av stationshuset